Khô gà lá chanh

Gà khô túi (120gr): 70.000VND
Gà khô hộp (300gr): 150.000VND
Gà khô hộp (500gr): 240.000VND