Mì gạo lứt đỏ hữu cơ

55,000 

• Làm từ các loại gạo lứt đỏ giống dài ngày, trồng theo phương pháp sinh học/hữu cơ, hạt gạo chắc mẩy, đậm vị và giàu dinh dưỡng.

 

• Định lượng 400gr