Mì gạo quê (1kg)

52,000 

•   Làm từ gạo quê nguyên chất, không tẩy trắng, ướp hương, đánh bóng

 

•   Định lượng 1kg