Nước mắm cốt nhĩ Phú Quốc – Thanh Quốc

105,000 

Thà̀nh phầ̀n : cá cơm tươi, muối hạt

Thể tích thực: 520ml

Hàm lượng Nitơ toàn phần: 43g/l